PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁEK * PRZEKSZTAŁCENIA * LIKWIDACJE *RESTRUKTURYZACJE * UPADŁOŚCI * OBSŁUGA KSIĘGOWA NA KAŻDYM ETAPIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Ryczałt

Praca przy kalkulatorzeProwadzimy księgowość uproszczoną w postaci ewidencji przychodów dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się podatkowo na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Pomagamy również w dopełnieniu wszystkich formalności przedsiębiorcom planującym przejście na ryczałt. Ta forma opodatkowania polega na rozliczaniu z urzędem skarbowym według określonej stawki podatku wyłącznie od uzyskanych przychodów. Przedsiębiorca będący na ryczałcie nie opłaca podatku od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty. Mimo braku możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu ta forma opodatkowania okazuje się korzystna dla niektórych przedsiębiorców.

Z ryczałtu ewidencjonowanego mogą skorzystać:

  • przedsiębiorcy, których przychody z prowadzonej samodzielnie działalności nie przekroczyły w poprzednim roku 2 mln euro,
  • przedsiębiorcy, którzy uzyskali przychody z działalności w formie spółki, a suma przychodów wspólników nie przekroczyła w poprzednim roku 2 000 000 euro

Dla kogo jest korzystny ryczałt ewidencjonowany?

Podatek ryczałtowy jest wyjątkowo korzystny dla osób prowadzących działalność gospodarczą o niskich kosztach. Ważnym aspektem jest stawka podatku, która różni się w zależności od rodzaju wykonywanej działalności. Najniższy ryczałt obejmuje przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością handlową. Z kolei najwyższą stawką objęte są przychody z wykonywanej osobiście działalności gospodarczej, m.in z tzw. wolnych zawodów.

Co ważne, przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, korzystają również ze zryczałtowanej formy opłacania składki zdrowotnej.

Cennik usług

Koszt obsługi księgowej „ryczałtowców” rozpoczyna się już od 300 zł netto + VAT i jest uzależniony od ilości księgowanych w danym miesiącu dokumentów.