PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁEK * PRZEKSZTAŁCENIA * LIKWIDACJE *RESTRUKTURYZACJE * UPADŁOŚCI * OBSŁUGA KSIĘGOWA NA KAŻDYM ETAPIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Księgowość w restrukturyzacji

Mężczyzna wskazujący na wykresRestrukturyzacja przedsiębiorstwa to proces, którego celem jest spłata zobowiązań oraz wdrożenie działań naprawczych i w konsekwencji zbudowanie stabilnych i zdrowych podstaw dla dalszego rozwoju biznesu. W tym procesie, rola księgowości jest absolutnie kluczowa. Nasza firma oferuje profesjonalne usługi księgowe, które wspierają przedsiębiorców i doradców restrukturyzacyjnych w przezwyciężeniu trudności finansowych restrukturyzowanych firm i odzyskaniu stabilności prowadzonej działalności.

Postępowanie restrukturyzacyjne wymaga rzetelnej i kompleksowej obsługi księgowej. W trakcie restrukturyzacji, precyzyjna księgowość jest kluczowym narzędziem do zrozumienia, jakie działania są niezbędne, aby zrestrukturyzować firmę i osiągnąć założone cele finansowe i organizacyjne. W związku z powyższym szczególnego znaczenia nabierają następujące obszary pracy księgowego:

  • zapewnienie najwyższych standardów rachunkowości oraz stałego dostępu do rzetelnych i pełnych danych finansowych, nie tyko w obszarze rachunkowości finansowej, ale również zarządczej. Sprawne prowadzenie restrukturyzacji wymaga szybkiego podejmowania nierzadko trudnych decyzji, a to jest możliwe jedynie w oparciu o rzetelne dane księgowo-finansowe.
  • bieżąca analiza sytuacji finansowo - księgowość pozwala na dogłębną analizę aktualnej sytuacji finansowej firmy, co jest punktem wyjścia do skutecznego prowadzenia działań restrukturyzacyjnych i oceny ich efektów.
  • udział w planowaniu i monitorowaniu budżetów. Księgowość pomaga w opracowywaniu realistycznych planów budżetowych oraz w ścisłym monitorowaniu stanu ich realizacji.
  • udział w procesie negocjacji z wierzycielami. Księgowy często pomaga w negocjacjach z wierzycielami w zakresie restrukturyzacji długu, dostarczając zarządowi niezbędnych informacji finansowych.
  • zarządzanie płynnością finansową - księgowy pomaga w monitorowaniu przepływów.

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w usługach księgowych dla firm w trudnej sytuacji finansowej, znajdujących się w procesach restrukturyzacji. Stale współpracujemy z doradcami restrukturyzacyjnymi, zapewniając im wsparcie w obszarze finansowo-księgowym. Zapraszamy do współpracy.