PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁEK * PRZEKSZTAŁCENIA * LIKWIDACJE *RESTRUKTURYZACJE * UPADŁOŚCI * OBSŁUGA KSIĘGOWA NA KAŻDYM ETAPIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Zalety korzystania z usług biura rachunkowego

05-12-2022

 

Rozmawiający ludzieKsięgowość małych i średnich firm

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej dokonywanych zdarzeń gospodarczych. W związku z tym musi podjąć decyzję czy będzie robił to samodzielnie, czy zatrudni na etat księgową lub księgowego, czy może zleci prowadzenie ksiąg zewnętrznemu specjaliście. W przypadku dużych przedsiębiorstw, dokonujących tysiące operacji w miesiącu, często wymagających stałego dostępu do danych księgowych, zwykle tworzone są specjalne działy odpowiedzialne za politykę podatkową oraz obsługę rachunkową jednostki. W przypadku mikro, małych i średnich firm coraz większym zainteresowaniem cieszą się usługi biur rachunkowych, które świadczą profesjonalne usługi księgowe na zlecenie.

Zalety korzystania z usług biura rachunkowego

Nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym to szereg korzyści dla przedsiębiorstwa.
Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Powierzenie prowadzenia ksiąg rachunkowych profesjonalistom ogranicza ryzyko popełnienia błędów w prowadzonej ewidencji oraz w rozliczeniach podatkowych. Dzięki współpracy z biurem rachunkowym przedsiębiorca może mieć pewność, że wszystkie sprawy związane z księgowością będą prowadzone na najwyższym poziomie. Ogranicza w ten sposób ryzyko naliczenia odsetek, grzywien lub wymierzenia innych kar.
Co ważne, biuro rachunkowe musi posiadać polisę OC, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo samych przedsiębiorców korzystających z ich usług.
Ważna jest również zasada odpowiedzialności za wyrządzone szkody. Jeżeli przedsiębiorca sam prowadzi księgi i popełni błąd, to ponosi wszelkie skutki z tym związane. Podobnie jest, gdy błąd popełni księgowa lub księgowy pracujący na etacie. Teoretycznie jako pracownicy ponoszą odpowiedzialność względem pracodawcy, ale w praktyce trudno ją wyegzekwować. Finalnie i tak odpowiada pracodawca. W przypadku współpracy z biurem rachunkowym, odpowiedzialność kształtuje się tak samo jak w relacjach z innymi przedsiębiorcami – biuro ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę w pełnej wysokości, na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
Niewątpliwą zaletą współpracy z biurem rachunkowym jest również oszczędność czasu. W związku z częstymi aktualizacjami przepisów podatkowych trudno jest nadążyć za ich zmianami, zwłaszcza gdy ma się na głowie całą firmę, pozyskiwanie i obsługę klientów, produkcję i szereg innych problemów, z którymi każdego dnia musza mierzyć się przedsiębiorcy. Dlatego to księgowy ciągle się uczy i zdobywa doświadczenie w rachunkowości i podatkach, a Ty masz czas na prowadzenie firmy i zarabianie pieniędzy. Dzięki nawiązaniu współpracy z biurem rachunkowym możesz całkowicie poświęcić się prowadzeniu działalności biznesowej.
Kluczowe są oczywiście względy finansowe. Korzystanie z usług biura rachunkowego zwykle jest znacznie tańsze niż zatrudnianie księgowej lub księgowego, nabycie i utrzymywanie komputerów, serwerów czy drogiego oprogramowania do księgowania.
Co ważne jako biuro rachunkowe nie stosujemy stałych opłat ryczałtowych. Nawiązując współprace z biurem rachunkowym www.erachunkowe.pl miesięczna opłata za świadczone usługi jest uzależniona od liczby zaksięgowanych dokumentów. Gdy zatrudniasz księgowych, ponosisz stałe opłaty bez względu na ilość pracy w danym miesiącu. Musisz również zapłacić za urlop, a także zapewnić ciągłość pracy w trakcie nieobecności pracowników. W przypadku współpracy z erachunkowe.pl płacisz tylko za wykonaną prace.

Jak działa biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe to zwykle przedsiębiorstwo, które profesjonalnie zajmuje się księgowością innych firm, załatwia wszelkie formalności z tym związane, prowadzi wymagane przepisami ewidencje, nalicza podatki, składki ZUS, przygotowuje i składa deklaracje. W razie potrzeby reprezentuje klienta w kontaktach z urzędnikami.
Rola przedsiębiorcy ogranicza jest w tym przypadku tylko do terminowego dostarczania dokumentów do biura rachunkowego. Całą resztą zajmą się księgowi i prawnicy z biura rachunkowego.

Wróć do wszystkich wpisów blogowych