PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁEK * PRZEKSZTAŁCENIA * LIKWIDACJE *RESTRUKTURYZACJE * UPADŁOŚCI * OBSŁUGA KSIĘGOWA NA KAŻDYM ETAPIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

PIT-2, Wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy oraz kwotę bieżącego wynagrodzenia

03-01-2023

 

Pit-2

Od 1 stycznia 2023 r. podatnik PIT może wnioskować za pomocą formularza PIT-2 nawet do trzech płatników (pracodawców) o obniżenie miesięcznej zaliczki na PIT:

  • u jednego płatnika o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł)
  • u dwóch płatników o 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł)
  • u trzech płatników o 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 zł).

Dzięki temu podatnik (pracownik) uzyska wyższe bieżące wynagrodzenie netto, bez konieczności oczekiwania na rozliczenie kwoty wolnej od podatku do momentu rocznego rozliczenia PIT.

Ponadto PIT-2 służy składaniu:

1) oświadczeń:

  • o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem/jako osoba samotnie wychowująca dziecko),
  • w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
  • w sprawie zwolnień , o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy o PIT (tzw. ulgi na powrót, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów),

2) wniosków:

  • o niestosowanie ulgi dla młodych,
  • o niestosowanie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
  • o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów,
  • w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym.


Jak więc widać złożenie PIT-2 pracodawcy może mieć realny wpływ na wysokość otrzymywanego przez pracownika wynagrodzenia w poszczególnych miesiącach. W przypadku jego niezłożenia, łączna kwota wynagrodzenia w skali całego roku będzie taka sama, ale może wystąpić nadpłata podatku, którą odzyskamy dopiero w rozliczeniu rocznym PIT, tj. w okresie od lutego do kwietnia kolejnego roku. Dzięki PIT-2 pracownik otrzyma należne mu pieniądze w bieżących wynagrodzeniach miesięcznych.


Do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r. ma zastosowanie  druk w wersji PIT-2(9).

Ważne! Oświadczenie PIT-2 złożone w latach wcześniejszych zachowuje aktualność w bieżącym roku (2023), o ile nie uległ zmianie stan faktyczny z niego wynikający.

 

Wróć do wszystkich wpisów blogowych