PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁEK * PRZEKSZTAŁCENIA * LIKWIDACJE *RESTRUKTURYZACJE * UPADŁOŚCI * OBSŁUGA KSIĘGOWA NA KAŻDYM ETAPIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Obowiązek posiadania profilu PUE ZUS przez wszystkich płatników składek od 01.01.2023

05-12-2022

Monety na dokumentachZmiana przepisów ZUS - obowiązkowy PUE ZUS dla wszystkich płatników

Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Oznacza to, że do 30 grudnia 2022 r. wszyscy płatnicy składek powinni założyć konto na PUE ZUS.
Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli mikro firm, którzy płacą składki tylko za siebie.
Jeżeli płatnik składek samodzielnie nie założył profilu na PUE ZUS, ale udzielił pełnomocnictwa do swojej roli płatnika innej osobie (np. pracownikowi biura rachunkowego), oznacza to, że płatnik ma już swój profil na PUE ZUS i spełnia ww. wymóg ustawowy..

Kto może założyć konto na PUE ZUS?

Profil na PUE ZUS zakłada w każdym przypadku osoba fizyczna.
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie (np. pracownikowi biura rachunkowego). Płatnik składek będący osobą prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej (pracownikowi biura rachunkowego).

Jak założyć konto na PUE ZUS?

Aby założyć profil na PUE ZUS trzeba wejść na stronę www.zus.pl i kliknąć przycisk „Zarejestruj w PUE”.
Następnie należy wybrać, dla kogo zakładany jest profil i uzupełnić prosty formularz, w którym poza danymi osobowymi, trzeba wpisać NIP.
Kolejnym krokiem jest wybór sposobu autoryzacji procesu rejestracji, w tym za pomocą portalu login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna), albo za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, albo za pomocą bankowości elektronicznej.

Jak upoważnić inną osobę do swojego profilu na PUE ZUS?

Aby upoważnić inną osobę do swojego profilu płatnika na PUE ZUS, trzeba udzielić odpowiedniego pełnomocnictwa. Można je przekazać do ZUS w formie elektronicznej – przez PUE ZUS (na formularzu ZUS PEL) lub w formie papierowej w placówce ZUS.
Na formularzu ZUS PEL należy określić zakres pełnomocnictwa poprzez oznaczenie pola „do załatwiania spraw za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)” oraz wpisać datę, od której osoba upoważniona ma mieć dostęp do profilu płatnika na PUE ZUS. Można też podać datę końca nadanego upoważnienia. Należy również zaznaczyć, że pełnomocnictwo jest udzielane do roli płatnik składek. Pełnomocnictwo składane elektronicznie można podpisać: profilem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowodem) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jeśli płatnikiem składek jest spółka, która ma wielu przedstawicieli upoważnionych do łącznej reprezentacji, to do formularza ZUS PEL należy dołączyć załącznik PEL-Z, który musi zostać podpisany przez wszystkich przedstawicieli tej spółki.

Podstawa prawna:
art. 1 pkt 15 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Wróć do wszystkich wpisów blogowych