PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁEK * PRZEKSZTAŁCENIA * LIKWIDACJE *RESTRUKTURYZACJE * UPADŁOŚCI * OBSŁUGA KSIĘGOWA NA KAŻDYM ETAPIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Limity podatkowe w 2024 roku

17-10-2023

limity podatkowe blog

W 2024 r. limity dla utrzymania statusu małego podatnika oraz obowiązkowego prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych będą niższe o ponad 400 tys. zł w stosunku do roku 2023. Jest to spowodowane spadkiem średniego kursu euro na pierwszy dzień roboczy października.

W konsekwencji w 2024 roku:

  • mniejsza liczba podatników będzie uprawniona do skorzystania z przeznaczonej dla małych podatników kwartalnego rozliczania podatku dochodowego, czy skorzystania z 9% stawki podatku CIT,
  • obniżony zostanie poziom jednorazowej amortyzacji środków trwałych,
  • mniejsza liczba podatników VAT będzie uprawniona do skorzystania z kwartalnego rozliczania tego podatku, czy skorzystania z metody kasowej,
  • mniejsza liczba podatników będzie uprawniona do korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • większa liczba przedsiębiorców będzie zobowiązana prowadzić pełne księgi rachunkowe.

PRZYCHODY A OBOWIĄZEK PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

W 2024 r. limit do ustalenia obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych wyniesie 9.218.200 zł (2 mln euro x 4,6091 zł). Tym samym w 2024 r. przedsiębiorcy nie będą zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody w 2023 r. nie przekroczą 9 218 200 zł.

STATUS MAŁEGO PODATNIKA PIT/CIT (rozliczenie kwartalne, CIT 9%, 1-razowa amortyzacja).

W 2024 r. status małego podatnika będzie posiadał podatnik, u którego w 2023 r. wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą VAT) nie przekroczy kwoty 9.218.000 zł (2 mln euro × 4,6091 zł, w zaokrągleniu do 1 tys. zł).

STATUS MAŁEGO PODATNIKA VAT (rozliczenie kwartalne, metoda kasowa)

W 2024 r. status małego podatnika VAT będzie miał podatnik, u którego wartość sprzedaży brutto w 2023 r. nie przekroczyła kwoty 9.218.000 zł (2 mln euro × 4,6091 zł, - w zaokrągleniu do 1.000 zł).

W przypadku podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie lub będących agentem status małego podatnika utrzymają podatnicy, u których kwota prowizji brutto za wykonane usługi w 2023 r. nie przekroczyła 207.000 zł (45 tys. euro × 4,6091 zł - w zaokrągleniu do 1.000 zł).

Dla spółek, które wybrały tzw. estoński CIT (ryczałt od dochodów spółek), obowiązuje szczególny limit statusu małego podatnika VAT, który wynosi 4 mln euro. W przeliczeniu z PLN w 2024 r. limit ten wyniesie 18.436.000 zł.

JEDNORAZOWA AMORTYZACJA – MAKSYMALNA KWOTA ODPISU

W 2024 r. limit jednorazowej amortyzacji środków trwałych będzie wynosił 230.000 zł (50 tys. euro × 4,6091 zł, w zaokrągleniu do 1.000 zł).

LIMIT PRZYCHODÓW A PRAWO DO RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

W 2024 r. podatnik kontynuujący działalność będzie miał prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli jego przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub przychody spółki w 2023 r. nie przekroczyły kwoty 9.218.200 zł (2 mln euro × 4,6091 zł).

Natomiast uprawnieni do opłacania ryczałtu za okresy kwartalne będą ci podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub przychody spółki nie przekroczyły w 2023 r. kwoty 921.820 zł (tj. 200 tys. euro × 4,6091 zł).